پیام تبریک

پذیرش نهایی تبدیل وضعیت و ارتقاء شرکت گل گو حکمت حکیم در روز مهندس طی جلسه ای توسط پارک و مرکز رشد فناوری انجام شد، این مهم را به همراهان گرامی تبریک عرض مینماییم.

پیام تبریک
اسکرول