افتتاحیه باشگاه کارآفرینان نوجوان ابرقهرمان

همزمان با هفته جهانی کارآفرینی باشگاه کارآفرینان نوجوانان ابرقهرمان با حضور مسئولین ادارت و نوجوانان افتتاح شد.

افتتاحیه باشگاه کارآفرینان نوجوان ابرقهرمان
اسکرول